Emnebeskrivelse: Sertifisert idretts- og muskelterapeut

Beskrivelse av alle moduler i utdanningen Sertifisert Idretts- og Muskelterapeut

Modul: Anatomi

Vår modul “Anatomi” tilbyr en dyptgående og detaljert undersøkelse av menneskekroppens struktur fra mikroskopisk til makroskopisk nivå. Denne modulen er avgjørende for alle som ønsker å forstå de komplekse anatomiske systemene og deres funksjoner i klinisk sammenheng.

Læringsmål:

Grunnleggende anatomisk kunnskap:

 • Skelettsystemet: Lær om knoklenes oppbygning, sammenkoblinger og den mekaniske støtten de tilbyr kroppen.
 • Muskelsystemet: Forstå musklenes oppbygging, funksjoner og deres rolle i bevegelse og stabilitet.
 • Organanatomi: Utforsk oppbygging og funksjon av vitale organer som hjerte, lunger, og lever.

Systemisk anatomi:

 • Sirkulasjonssystemet: Innsikt i blodets vei gjennom kroppen, og hvordan det støtter organfunksjon og cellehelse.
 • Nervesystemet: Studer nervesystemets komplekse nettverk og dets avgjørende rolle i regulering av kroppsfunksjoner.
 • Fordøyelsessystemet: Detaljert gjennomgang av fordøyelsessystemets struktur og prosesser, inkludert næringsopptak og avfallseliminasjon.

Praktisk anvendelse:

 • Klinisk anvendelse: Lær hvordan anatomisk kunnskap anvendes i diagnose og behandling av sykdommer.
 • Kirurgisk anatomi: Forstå kirurgiske tilganger og utfordringer i sammenheng med anatomiske strukturer.
 • Radiologisk anatomi: Utforsk hvordan anatomiske strukturer presenteres i ulike bildediagnostiske metoder som MR, CT og røntgen.

Unikt tverrfaglig tilnærming:

Denne modulen kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter og preparerer studentene for en karriere innen helsefeltet ved å integrere anatomisk vitenskap med klinisk praksis.

Oppdatert og relevant pensum:

Basert på de nyeste vitenskapelige funnene og pedagogiske metodene, sikrer vi at studentene våre lærer gjennom avanserte og effektive undervisningsstrategier.

Praktisk fokus:

Gjennom vår modul “Anatomi” vil du tilegne deg en omfattende forståelse av menneskekroppens struktur, og være godt forberedt til å møte utfordringene i et helsefaglig yrke.

Modul: Fysiologi

Vår modul “Fysiologi” er designet for å være en av de mest omfattende og grundige undervisningsmodulene innen menneskets fysiologi og funksjonell fysiologi. Denne modulen tilbyr en inngående forståelse av kroppens biologiske og fysiologiske prosesser, vital for enhver helsepraktiker.

Læringsmål:

Generell fysiologi:

 • Cellulære prosesser: Forstå grunnleggende cellulær funksjon og hvordan celler kommuniserer og samhandler i forskjellige systemer.
 • Homeostase: Utforsk hvordan kroppen opprettholder stabile interne forhold til tross for eksterne endringer.
 • Nervesystemet: Lær om nervesystemets struktur og funksjon, og dets rolle i kontrollen av kroppsfunksjoner.

Funksjonell fysiologi:

 • Kardiovaskulær fysiologi: Innsikt i hjertets funksjon, blodsirkulasjon og hvordan kardiovaskulærsystemet støtter organfunksjon.
 • Respirasjonssystemet: Forstå mekanismene bak gassutveksling og hvordan respirasjonssystemet støtter energiproduksjon.
 • Fordøyelsessystemet: Gå gjennom fordøyelsessystemets funksjoner og prosesser, og forståelsen av næringsopptak og avfallshåndtering.

Integrering i praksis:

 • Klinisk anvendelse: Lær hvordan å anvende fysiologisk kunnskap i klinisk praksis, inkludert diagnose og behandling.
 • Sykdomsmekanismer: Forstå patologiske endringer i fysiologiske prosesser og deres kliniske implikasjoner.

Unikt tverrfaglig tilnærming:

Vi integrerer kunnskap fra både biologi og medisin for å gi deg en dypere forståelse av menneskekroppen på et molekylært, cellulært og systemisk nivå.

Oppdatert og relevant pensum:

Vår modul er basert på de nyeste forskningsresultatene innen fysiologi, og sikrer at du lærer gjennom de mest moderne og effektive undervisningsmetodene.

Praktisk fokus:

Med direkte veiledning fra ledende fysiologer og helsepersonell, vil du kunne anvende din kunnskap praktisk, og forberede deg for en karriere innen helsevesenet.

Bli en del av fremtidens helsepersonell med vår modul “Fysiologi”. Oppdag hvordan du kan anvende omfattende fysiologisk kunnskap for å forbedre menneskers helse og velvære.

Modul: Klinisk styrketrening

En dyptgående modul for fremtidens terapeuter.

Vår modul “Klinisk Styrketrening” er en av de mest omfattende og dyptgående utdanningsmodulene innen styrketrening, atletisk trening og rehabilitering. Her vil du dykke ned i en verden av treningsfysiologi, muskel fysiologi og treningsprinsipper.

– Alt designet for å gi deg en unik kompetanse som terapeut og trener.

Læringsmål:

Treningsfysiologi:

 • Forståelse av energiomsetning: Hvordan kroppen produserer og bruker energi under trening.
 • Aerob og anaerob kapasitet: Forstå sammenhengen mellom utholdenhetstrening og styrketrening.
 • Hormonal respons: Utforsk hvordan hormonelle endringer påvirker restitusjon, muskelvekst og fettforbrenning.

Muskelfysiologi:

 • Muskelstrukturer og -funksjoner: Få en dyp forståelse av musklenes anatomi og hvordan de fungerer.
 • Treningstilpasning: Forstå hvordan ulike treningsformer påvirker kroppens adaptasjoner.
 • Muskelvekst og hypertrofi: Forstå mekanismene bak hypertrofi og hvordan ulike treningsprogrammer påvirker muskelvekst.

Treningsprinsipper:

 • Belastning og tilpasning: Hvordan belastning, frekvens, intensitet og varighet påvirker treningstilpasningene.
 • Periodisering: Utvikle effektive treningsprogrammer gjennom periodisering, både lineær og ikke-lineær.
 • Progressiv overbelastning: Implementere prinsippet om progressiv overbelastning for å sikre kontinuerlig fremgang.

Integrering i praksis:

 • Praktisk programutvikling: Lær å sette sammen helhetlige treningsprogrammer for ulike målgrupper, fra idrettsutøvere til pasienter i rehabilitering.
 • Rehabilitering og styrketrening: Hvordan inkorporere kliniske prinsipper i treningsprogrammer for å optimalisere rehabiliteringsprosessen.
 • Evaluering og justering: Kontinuerlig evaluere og justere treningsprogrammene basert på klientens progresjon og endrede behov.

Unik tverrfaglig tilnærming: 

 • Vi har hentet kunnskap fra ulike terapi- og treningsgrupper, og kombinert dem i en helhetlig modul.

Oppdatert og relevant pensum: 

 • Lær de nyeste vitenskapelige metodene og treningsprinsippene som brukes av toppidrettsutøvere og terapeuter verden over.

Praktisk fokus: 

 • Få direkte veiledning fra erfarne forelesere og terapeuter, og lær hvordan du kan anvende kunnskapen din på ekte klienter.
 • Vår modul “Klinisk Styrketrening” gir deg den dybdekunnskapen og selvtilliten du trenger for å bli en kvalifisert og ettertraktet terapeut på kun ett år. Bli en del av fremtidens terapeuter og trenere, og oppdag hvordan du kan transformere både deg selv og dine klienter.

Modul: Biomekanikk og øvelsesutvalg

Beskrivelse:

 • Denne modulen tar deg dypere inn i vitenskapen om biomekanikk og øvelsesutvalg, og gir deg en omfattende forståelse av hvordan krefter, vektarmer og omdreiningsakser påvirker trening og rehabilitering. Vårt mål er å gi deg kompetansen du trenger for å forstå den biomekaniske sammenhengen mellom anatomi, bevegelse og effektiv trening.

Læringsmål:

Forståelse av biomekaniske prinsipper:

 • Utvikle en dyp forståelse av krefter, vektarmer, omdreiningsakser og andre biomekaniske prinsipper.
 • Forstå hvordan disse prinsippene påvirker ulike treningsøvelser og bevegelsesmønstre.

Analysering av bevegelse:

 • Lære å analysere og evaluere bevegelsesmønstre for å identifisere ineffektivitet og potensielle skaderisikoer.
 • Bruke denne kunnskapen til å forbedre teknikk og treningseffektivitet.

Optimalisering av øvelsesutvalg:

 • Utvikle en dyp forståelse av hvordan biomekanikken påvirker valg av treningsøvelser.
 • Tilpasse treningsprogrammer for ulike klientbehov, inkludert styrketrening, atletisk trening og rehabilitering.

Integrering av kunnskap fra diverse terapi-grupper:

 • Forstå hvordan ulike terapeutiske tilnærminger, som fysioterapi, osteopati, naprapati og kiropraktikk, kan brukes for å forbedre treningsresultater.
 • Integrere disse perspektivene i utviklingen av helhetlige treningsprogrammer.

Utvikling av spesifikke treningsstrategier:

 • Bruke kunnskapen fra biomekanikk for å utvikle strategier for styrketrening, atletisk trening og rehabilitering.
 • Skreddersy treningsprogrammer basert på klientens mål, bevegelsesmønstre og skaderisikoer.

Hvorfor denne modulen er unik:

Omfattende:

 • Denne modulen er en av de mest omfattende innen biomekanikk og treningsvitenskap. Den gir deg et solid fundament for å forstå og anvende biomekaniske prinsipper i din treningspraksis.

Tverrfaglig:

 • Vi har hentet kunnskap fra ulike terapi-grupper og forskningsområder for å gi deg et helhetlig perspektiv på trening og rehabilitering.

Praktisk anvendelig:

 • Vi legger stor vekt på å gjøre kunnskapen praktisk anvendelig gjennom case-studier, analyser og konkrete treningsstrategier.

Markedsorientert:

 • Med denne kompetansen vil du skille deg ut i markedet som en profesjonell trener eller terapeut med dyptgående kunnskap innen biomekanikk og øvelsesutvalg.
 • Enten du ønsker å spesialisere deg innen styrketrening, atletisk trening eller rehabilitering, vil denne modulen gi deg verktøyene og kunnskapen til å utmerke deg i ditt felt.

Modul: Medisinsk Treningsterapi

Beskrivelse:

Medisinsk Treningsterapi (MTT) er en omfattende og dypdykkende modul som gir deg ferdighetene til å hjelpe pasienter med å komme tilbake sterkere enn noen gang etter skader og operasjoner. Gjennom et strukturert og forskningsbasert program, lærer du å veilede pasienter og utøvere gjennom de forskjellige fasene av rehabilitering. Fra kravanalyse og kapasitetsanalyse til objektive målinger og nøyaktig dosering av øvelser, vil du utvikle deg til en ekspert innen rehabilitering og medisinsk trening.

Læringsmål:

Forståelse av MTT-konseptet:

 • Grunnleggende forståelse av medisinsk treningsterapi og dens rolle i rehabilitering.
 • Hvordan utvikle individualiserte treningsprogrammer basert på pasientens medisinske og fysiske tilstand.
 • Identifisere og forstå prinsippene bak de fire fasene av rehabilitering.

Skade- og operasjonsforståelse:

 • Forstå de vanligste skadene og operasjonene innen muskel- og skjelettsystemet.
 • Utvikle en dypere forståelse av helbredelsesprosessen etter skader og operasjoner.
 • Lære de spesifikke protokollene for ulike typer skader og kirurgiske inngrep.

Protokoller og faser:

 • Gjennomgang av de fire rehabiliteringsfasene: Akutt fase, oppbyggingsfase, gjenoppbyggingsfase, og funksjonell fase.
 • Lære hvordan implementere og tilpasse rehabiliteringsprotokoller for forskjellige skader og kirurgiske inngrep.
 • Lage progresjonsplaner for å ta pasienten fra en fase til den neste.

Tilbakeføring til Idrett:

 • Utvikle ferdigheter til å gjennomføre grundige krav- og kapasitetsanalyser av utøvere.
 • Lære å designe treningsprogrammer som forbereder utøvere til å returnere til idretten på et sterkere nivå.
 • Objektive målinger for å evaluere pasientens beredskap og identifisere eventuelle risikoer.

Objektive målinger og kartlegging:

 • Utføre grundige funksjonelle tester for å etablere pasientens baseline.
 • Bruke teknikker for å objektivt kartlegge muskelstyrke, utholdenhet, mobilitet og stabilitet.
 • Implementere målbare resultater for å overvåke fremgang og justere treningsprogrammet etter behov.

Dosering og manipulering av øvelser:

 • Nøyaktig dosering av øvelser i henhold til pasientens tilstand og rehabiliteringsfase.
 • Lære å manipulere variabler som intensitet, volum og frekvens for å optimalisere resultatene.
 • Implementere teknikker som progresjonsmodifisering og regresjon for å tilpasse treningen til hver pasient.

Utvalg av øvelser:

 • Utforske et bredt utvalg av øvelser tilpasset ulike skader og rehabiliteringsfaser.
 • Lære teknikker for å manipulere øvelser for å forbedre målrettet muskelaktivering.
 • Designe øvelser som balanserer styrke, mobilitet, og funksjonalitet.
 • Få inngående kunnskap om hvordan du kan optimalisere rehabiliteringsprosessen for pasienter og utøvere.
 • Bli ekspert i å veilede pasienter gjennom alle fasene av rehabilitering, fra skade til tilbakeføring til idrett.
 • Lær å bruke objektive målinger og nøyaktig dosering for å oppnå best mulig resultater for pasientene dine.
 • Utforsk et omfattende utvalg av øvelser og teknikker som vil gjøre deg til en ettertraktet terapeut.
 • Med denne modulen vil du ikke bare utvikle ferdigheter innen medisinsk treningsterapi, men også evnen til å skape et betydelig og positivt inntrykk på pasientenes liv. 

Modul: Dry needling

 • Dry Needling-modulen gir en omfattende forståelse av hvordan nålebehandling kan benyttes som et effektivt verktøy innen styrketrening, atletisk trening og rehabilitering. Modulen utforsker de forskjellige tilnærmingene til dry needling, fra de evidensbaserte til de mer erfaringsbaserte. Denne modulen vil ruste deg med den nødvendige kompetansen til å forstå hvordan nålebehandling kan spille en sentral rolle i trenings- og rehabiliteringsprosessen, og hvordan det kan kombineres med andre terapiformer for å optimalisere pasientens resultater.

Læringsmål:

Teoretisk forståelse av dry needling:

 • Forstå prinsippene bak dry needling, inkludert dets historie, utvikling og forskjellige tilnærminger.
 • Kjenne til nålenes anatomi, biologiske påvirkninger og fysiologiske effekter på muskel- og skjelettsystemet.

Effekter og klinisk relevans:

 • Lære om de potensielle effektene av dry needling, både positive og negative, og hvordan forskningen støtter eller utfordrer disse effektene.
 • Forstå hva klinisk erfaring tilsier om dry needling og hvordan denne kunnskapen kan brukes i praksis.
 • Utvikle en forståelse av biologisk plausibilitet, og hvordan det påvirker bruk og tolkning av dry needling.

Praktisk ferdighetstrening:

 • Lære teknikker for korrekt plassering og manipulering av nålene, inkludert sikkerhetsprosedyrer og steril teknikk.
 • Utføre dry needling på utvalgte muskler og strukturer med økt selvsikkerhet og nøyaktighet.
 • Identifisere triggerpunkter og områder som egner seg for behandling med dry needling.

Integrasjon i behandlingsplan:

 • Kombinere dry needling med andre terapeutiske tilnærminger som mobilisering, manipulering og trening for å optimalisere pasientens resultater.
 • Utvikle individuelle behandlingsplaner som inkluderer dry needling for forskjellige pasientpopulasjoner, inkludert idrettsutøvere, eldre og pasienter med kroniske smerter.
 • Evaluere effekten av dry needling som en del av en helhetlig rehabiliteringsplan.

Forsknings- og evidensbasert tilnærming:

 • Kritisere og vurdere tilgjengelig forskning om dry needling for å kunne anvende evidensbasert praksis i klinisk arbeid.
 • Lære å tolke og anvende forskning både for og imot dry needling, og utvikle en balansert forståelse av metodens potensiale og begrensninger.
 • Identifisere områder for videre forskning og utvikling innen dry needling.

Dyp og omfattende forståelse: 

 • Få en helhetlig forståelse av dry needling, fra de teoretiske grunnprinsippene til de praktiske anvendelsene.

Etiske og kliniske overveielser:

 • Diskusjon om etiske utfordringer knyttet til dry needling.
 • Utvikling av klinisk resonnering for beslutningstaking i forhold til dry needling.

Klinisk relevans: 

 • Modulen fokuserer på å gi deg praktiske ferdigheter som du kan bruke direkte i ditt kliniske arbeid for å forbedre pasientenes resultater.

Tverrfaglig kunnskap: 

 • Dra nytte av et bredt spekter av kunnskap fra ulike terapigrupper, noe som gjør dette til en av de mest omfattende modulene innen styrketrening, atletisk trening og rehabilitering.

Ekspertveiledning: 

 • Lær av erfarne terapeuter og klinikere som har lang erfaring innen dry needling og relaterte behandlingsformer.

Modul: Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet

Denne modulen er hjørnestenen i vår utdanning og et av de mest omfattende kursene innenfor styrketrening, atletisk trening og rehabilitering. Gjennom denne modulen vil du utvikle de ferdighetene som skiller en dyktig terapeut fra andre, nemlig evnen til å stille en korrekt diagnose. Her får du inngående kunnskap om ortopedisk testing og differensiering av ulike diagnoser, noe som er avgjørende for å forstå hvordan du best kan veilede klientene dine i trening og rehabilitering.

Læringsmål:

Forståelse av klinisk anatomi:

 • Utvikle en dyp forståelse av kroppens muskler, skjelett og ledd.
 • Kunne identifisere relevante strukturer gjennom palpasjon og kliniske tester.

Ortopedisk testing:

 • Lære å utføre et bredt spekter av ortopediske tester for å vurdere funksjonalitet og diagnostisere skader.
 • Skille mellom forskjellige muskel- og skjelettdiagnoser ved hjelp av både klassiske og moderne tester.
 • Forstå når det er nødvendig å henvise pasienten til spesialister for videre utredning.

Differensialdiagnostikk:

 • Kunne skille mellom ulike tilstander og sykdommer med lignende symptomer.
 • Forstå sammenhengen mellom pasientens sykehistorie, kliniske funn og resultatene av de ortopediske testene.

Komplett undersøkelsesprosess:

 • Utvikle ferdighetene til å gjennomføre en systematisk og grundig undersøkelse av hele bevegelsesapparatet.
 • Utforme en strukturert og effektiv behandlingsplan basert på resultatene av undersøkelsen.

Terapeutisk beslutningstaking:

 • Lære å ta informerte terapeutiske beslutninger basert på den kliniske undersøkelsen.
 • Kunne veilede klienter i valg av trening, rehabiliteringsøvelser og livsstilsendringer.

Integrert kunnskap fra ulike terapiområder:

 • Dra nytte av innsikt fra fysioterapi, naprapati, kiropraktikk, osteopati og manuellterapi.
 • Forstå hvordan ulike terapiformer kan kombineres for optimal behandling.

Kommunikasjon og pasientforhold:

 • Utvikle kommunikasjonsevner for å bygge tillit hos klienter og pasienter.
 • Kunne forklare komplekse kliniske funn på en forståelig måte.

Dokumentasjon og rapportering:

 • Lære å dokumentere kliniske funn og behandlingsforløp på en profesjonell måte.
 • Forstå betydningen av grundig rapportering for videre henvisning og samarbeid med andre helsepersonell.

Denne modulen gir deg en dyptgående og detaljert forståelse av bevegelsesapparatet, slik at du kan utvikle en klinisk resonnementsevne som er essensiell for å bli en suksessfull terapeut. Med denne kompetansen vil du være i stand til å ta informerte beslutninger som forbedrer klientenes helse og velvære, uavhengig av om de er toppidrettsutøvere eller personer som ønsker å komme tilbake til hverdagen etter en skade.

Modul: NMFS bevegelsesanalyse

I denne modulen vil du som student få dyp og grundig opplæring i funksjonell testing av idrettsutøvere. NMFS Bevegelsesanalyse er et omfattende verktøy som brukes blant profesjonelle idrettslag, spesielt innen fotball, i toppdivisjoner i Mexico, Spania og flere andre store internasjonale ligaer. Dette gjør modulen uvurderlig for alle som ønsker å jobbe med idrettsutøvere på et høyt nivå.

Læringsmålene inkluderer:

Funksjonell testing: 

Lær hvordan man gjennomfører en fullstendig funksjonell testing av idrettsutøvere for å identifisere styrker, svakheter og potensielle skaderisikoer. Dette inkluderer:

Bevegelsesmønstre: 

 • Identifisering av suboptimale bevegelsesmønstre og kompensatoriske bevegelser.

Kraft og mobilitet: 

 • Testing av eksplosiv kraft, dynamisk styrke og mobilitet i ledd og muskler.

Sportsrelatert anvendelse: 

Forstå hvordan NMFS-bevegelsesanalysemodellen kan brukes i sportslige kontekster for å forbedre idrettsutøvernes prestasjoner. 

Dette omfatter:

Sportsspesifikk testing: 

 • Utvikle tester tilpasset ulike idretter, som fotball, basketball, tennis og håndball.
 • Kollektiv Testing: Hvordan teste flere utøvere samtidig for å avdekke gruppetrender og individualisere treningsopplegg.

Analyse og rapportering: 

 • Lær hvordan du analyserer dataene fra testene og oversetter funnene til meningsfulle trenings- og rehabiliteringsprogrammer:

Rapporteringsteknikker:

 • Effektiv kommunikasjon av resultater til idrettsutøvere, trenere og andre fagpersoner.

Individuelle tiltak: 

 • Utarbeidelse av personlige trenings- og rehabiliteringsplaner basert på testresultatene.

Skadeforebygging og prestasjonsforbedring: 

Bruk av NMFS-modellen for å identifisere potensielle skaderisikoer og utvikle strategier for å minimere dem:

 • Prehabilitering: Forebyggende tiltak gjennom styrke, mobilitet og teknikktrening.
 • Optimalisering av prestasjon: Identifisere og jobbe med områder som kan forbedres for å øke ytelsen.

Hvorfor denne modulen er uvurderlig for deg:

NMFS Bevegelsesanalyse gir deg et dypdykk inn i en verdensledende testing- og analysemodell som brukes blant toppidrettsutøvere over hele verden.

Du vil utvikle ferdigheter som gjør deg til en ettertraktet terapeut eller trener i eliteidrettsmiljøer.

Modulen gir deg en bred forståelse av bevegelsesanalyse, skadeforebygging og prestasjonsoptimalisering, noe som gjør deg rustet til å møte enhver utfordring innen idrettsmedisin.

Denne modulen vil sette deg i en unik posisjon til å jobbe med idrettsutøvere på høyt nivå og gi deg et omfattende verktøysett for å forbedre både helse og prestasjon hos dine klienter.

Modul: Leddmobilisering og manipulasjon


I denne modulen lærer studentene å mestre funksjonelle, skånsomme leddmobiliseringsteknikker samt avanserte leddmanipulasjonsmetoder om du er helsepersonell. Gjennom et omfattende og detaljert pensum vil helsepersonell bli rustet til å utføre manipulasjonsteknikker som har solid dokumentasjon for sine effekter, og som støttes av moderne forklaringsmekanismer.

Læringsmål:

Grunnleggende forståelse av leddmobilisering og manipulasjon

 • Forstå forskjellene mellom leddmobilisering og leddmanipulasjon, samt indikasjonene for hver av dem.
 • Lære om mekanismene bak effekten av leddmobilisering og manipulasjon, inkludert nevrofysiologiske og biomekaniske effekter.

Anatomisk og biomekanisk kunnskap

 • Utforske den anatomiske og biomekaniske strukturen til alle ledd i kroppen for å sikre en sikker og effektiv tilnærming.
 • Forstå relasjonene mellom ledd, muskler og nerver for å identifisere behandlingsmål.

Funksjonelle leddmobiliseringsteknikker

 • Lære ulike teknikker for skånsom leddmobilisering tilpasset ulike pasientgrupper.
 • Utvikle ferdigheter i gradert mobilisering basert på pasientens toleranse og behov.

Leddmanipulasjonsteknikker

 • Lære å utføre trygge, effektive og skånsomme manipulasjonsteknikker med fokus på spesifikke ledd.
 • Trene på å gjenkjenne og håndtere eventuelle kontraindikasjoner og risikoer.

Moderne forklaringsmekanismer

 • Utforske de moderne forklaringsmekanismene bak leddmobilisering og manipulasjon, inkludert smertemodulering, endringer i propriosepsjon og nevroplastisitet.
 • Forstå hvordan disse mekanismene kan brukes til å skreddersy behandlingen for å oppnå optimale resultater.

Klinisk resonnering og pasienttilpasning

 • Utvikle kliniske resonneringsferdigheter for å velge riktig teknikk basert på pasientens behov og mål.
 • Tilpasse leddmobilisering og manipulasjon til ulike pasientgrupper, inkludert idrettsutøvere, eldre og personer med kroniske smerter.

Kommunikasjon og pasientopplæring

 • Lære hvordan man effektivt kommuniserer behandlingsplanen til pasientene og hvordan involvere dem i beslutningsprosessen.
 • Utvikle strategier for å veilede pasientene i egenbehandling og forebyggende tiltak.

Praktisk opplæring og kasuistikker

 • Delta i omfattende praktiske øvelser for å mestre teknikkene under veiledning av erfarne instruktører.
 • Analysere og diskutere kasuistikker for å forstå hvordan man anvender teknikkene i virkelige kliniske situasjoner.

Denne modulen gir deg en dyptgående forståelse av leddmobilisering og manipulasjon, slik at du kan hjelpe flere mennesker til en smertefri hverdag med en forskningsbasert, moderne tilnærming. Med oss får du kompetansen til å bli en kvalifisert terapeut som mestrer kunsten av leddbehandling og kan tilpasse den til pasientenes individuelle behov.

Modul: Klinisk nevrologi

I denne modulen vil du som student lære å gjennomføre en grundig nevrologisk utredning for å identifisere, kartlegge og forstå nerverotsaffeksjon og andre potensielle diagnoser der nerven er påvirket. Vi går dypt inn i materien for å gi deg en omfattende forståelse av de kliniske vurderingene som kreves for å stille en nøyaktig diagnose og skreddersy en behandlingsplan til dine pasienter.

Læringsmål:

Nevrologisk kartlegging og utredning: 

 • Lær å gjennomføre en grundig klinisk nevrologisk utredning. Du vil utvikle ferdighetene til å tolke kliniske funn ved hjelp av myotomer, dermatomer og reflekstester for å identifisere nerverotsaffeksjon og andre nevrologiske tilstander.

Myotom-, dermatom- og reflekstesting: 

 • Utfør og analyser myotom-, dermatom- og reflekstester for å skille mellom radikulopati og radikulær smerte. Disse testene vil hjelpe deg å kartlegge hvor nervene er påvirket og gi en dypere forståelse av de underliggende årsakene til pasientens smerter og funksjonsnedsettelser.

Differensialdiagnostikk: 

 • Forstå de sentrale differensialdiagnosene innen nevrologi og lær å identifisere symptomer på mer alvorlige tilstander som krever henvisning til spesialisthelsetjenesten. Dette inkluderer å gjenkjenne røde flagg, som for eksempel myelopati, cauda equina-syndrom og andre nevrologiske lidelser.

Nevrodynamikk og nervefunksjon: 

 • Utforsk og forstå nervenes funksjonelle anatomi og fysiologi. Bli kjent med de vanligste perifere nervesykdommene, nerveentrapment-syndromer og nevrodynamiske tester for å vurdere pasientens nervefunksjon og identifisere dysfunksjon.

Klinisk resonering og behandlingsstrategier: 

 • Utvikle et effektivt klinisk resonnement ved å kombinere nevrologiske funn med andre relevante data. Du vil lære å skreddersy og implementere behandlingsstrategier som er mest hensiktsmessige for den individuelle pasienten, enten det er gjennom manuell behandling, nevromuskulær trening eller annen evidensbasert terapi.

Interdisiplinært samarbeid: 

 • Forstå viktigheten av samarbeid mellom ulike helseprofesjoner i komplekse nevrologiske tilfeller, og lær hvordan du effektivt kommuniserer med andre spesialister for å sikre optimal pasientbehandling.

Praktisk trening og case-studier: 

 • Gjennomfør realistiske case-studier og praktiske øvelser for å sikre at du kan anvende teorien i klinisk praksis. Dette vil forberede deg på å møte de utfordringene du vil støte på i det virkelige liv.

Denne modulen vil gi deg en solid forståelse av klinisk nevrologi og sette deg i stand til å utføre detaljerte nevrologiske undersøkelser med tillit og kompetanse. Bli en del av vårt omfattende og innovative studieprogram, og ta steget mot å bli en kvalifisert terapeut med dyp innsikt i nevrologiske tilstander.

Modul: Manuelle behandlingsteknikker

I denne omfattende modulen tar vi for oss et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, og gir deg ferdigheter og kunnskap for å kunne anvende dem effektivt i din praksis. Vår tilnærming er dyptgående og forskningsbasert, med mål om å utruste deg til å skape et terapeutisk vindu med smertelette for dine pasienter.

Læringsmål:

Active og passive release-teknikker:

 • Forstå og anvende prinsippene bak aktive og passive release-teknikker.
 • Identifisere spesifikke områder med muskeltensjon og bruke teknikker for å redusere spenning, forbedre bevegelsesutslag og lindre smerte.

Muskel energi teknikker (MET):

 • Mestre bruken av MET for å øke leddbevegelighet, redusere muskelspasmer og normalisere leddposisjoner.
 • Lære å tilpasse teknikkene til individuelle pasienters behov for maksimal effekt.

Nervemobilisering:

 • Utforske nervemobiliseringsteknikker for å redusere nervekompresjon og irritasjon.
 • Forstå indikasjonene og kontraindikasjonene for bruk av nervemobilisering.

Kontekstuelle faktorer og forventningsstyring:

 • Dykke dypt inn i de kontekstuelle faktorene som påvirker effekten av manuell behandling, inkludert pasientforventninger, terapeutens ferdigheter og behandlingsmiljøet.
 • Utforske hvordan effektiv kommunikasjon og forventningsstyring kan forbedre behandlingsresultater.

Effektiv bruk av hendene i behandling:

 • Lære å bruke hendene dine på en trygg og effektiv måte gjennom oppdaterte beskrivelser av hva forskningen sier.
 • Forstå hvordan hender som verktøy kan brukes for å etablere en terapeutisk relasjon og skape tillit.

Biologisk plausibilitet og forskningsbaserte tilnærminger:

 • Anvende oppdatert forskning for å forstå den biologiske plausibiliteten til manuelle teknikker.
 • Lære å kritisk evaluere eksisterende forskning og bruke den til å forbedre din egen kliniske praksis.

Utvikling av klinisk resonnering:

 • Bygge et solid fundament for klinisk resonnering som inkluderer vurdering, behandling og oppfølging av pasienter.
 • Kombinere forskjellige manuelle teknikker for å utvikle en skreddersydd behandlingsplan basert på pasientens unike behov.

Hvorfor denne modulen?

 • Dyptgående læringsopplevelse: Få tilgang til detaljert undervisning og praktisk veiledning som gjør deg i stand til å mestre avanserte teknikker.
 • Erfarne instruktører: Lær av instruktører som har omfattende erfaring innen muskel- og skjelettbehandling.
 • Oppdatert kunnskap: Få tilgang til de nyeste forskningsbaserte metodene innen manuelle teknikker.

Denne modulen gir deg en unik mulighet til å utvikle dine ferdigheter innen manuell terapi og hjelpe pasientene dine på en mer omfattende måte. Denne modulen vil du utvide din kliniske verktøykasse og bli en mer effektiv terapeut. Bli en del av vårt dynamiske læringsmiljø, og ta dine manuelle ferdigheter til et helt nytt nivå.

Modul: Smertefysiologi

Velkommen til modulen Smertefysiologi – et dyptgående og omfattende studie der du vil oppnå en unik forståelse for smerte og dens mange fasetter. Vår modul tilbyr en moderne tilnærming til smertevitenskap, og gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å jobbe effektivt med pasienter som opplever smerte. Dette er noen av hovedområdene vi dekker:

Læringsmål

Forståelse av den moderne smertemodellen:

 • Dyp forståelse av den biopsykososiale smertemodellen og hvordan den skiller seg fra tidligere, biomedisinske modeller.
 • Utforsk sammenhengen mellom psykologiske, sosiale og biologiske faktorer som påvirker pasientens opplevelse av smerte.

Smertevitenskap:

 • Grunnleggende og avansert kunnskap om smertemekanismer, inkludert perifere og sentrale sensitiseringsprosesser.
 • Forstå nevrobiologi og nevrovitenskapen bak smertepersepsjon og hvordan nervesystemet påvirkes av ulike smertemodulerende faktorer.

Smertemekanismer og nevrovitenskap:

 • Detaljert kunnskap om de perifere og sentrale smertemekanismene og hvordan disse påvirker opplevelsen av smerte.
 • Gjennomgang av nevrovitenskapen bak akutt og kronisk smerte, inkludert nevroplastisitet, sentral sensibilisering og nevroimmune interaksjoner.

Kontekstuelle faktorer:

 • Betydningen av pasientens tro, forventninger, kulturelle og sosiale faktorer som påvirker smerteopplevelsen.
 • Identifisere hvordan terapeutens tilnærming, kommunikasjon og forhold til pasienten kan påvirke behandlingsutfallet.

Moderne forskningsbasert rammeverk:

 • Hvordan implementere evidensbaserte prinsipper for smertebehandling i klinisk praksis.
 • Bruk av klinisk resonnement for å utvikle individuelle behandlingsplaner tilpasset pasientens unike smertemønstre.

Pasientkommunikasjon og utdanning:

 • Utvikling av ferdigheter i effektiv kommunikasjon for å forklare komplekse smertemekanismer til pasienter på en forståelig måte.
 • Strategier for å redusere frykt og engstelse rundt smerte gjennom pasientutdanning og mestringsverktøy.

Klinisk anvendelse av smertemodellen:

 • Praktisk anvendelse av moderne smertemodeller og rammeverk i ulike kliniske scenarioer.
 • Utvikling av skreddersydde behandlingsplaner for akutt og kronisk smerte, inkludert rehabilitering, treningsterapi, kognitiv adferdsterapi og smertemestringsstrategier.

Praktisk fokus: 

 • Vår tilnærming er praktisk orientert, og utstyrer deg med ferdigheter du kan bruke direkte i klinisk praksis.

Dyptgående kunnskap: 

 • Vi går grundig inn i materien og sikrer at du får en dyp forståelse for smertefysiologi og dets implikasjoner.

Evidensbasert: 

 • Modulen er basert på den nyeste forskningen innen smertevitenskap, noe som gjør deg til en kompetent terapeut som kan gi effektiv behandling.

Bli en del av vår utdanning og utvid din forståelse av smertevitenskap på en moderne, forskningsbasert måte. La oss sammen løfte standarden for smertebehandling til et nytt nivå.

Modul: Kildebruk i klinisk praksis

I denne modulen dykker vi dypt inn i kunsten og vitenskapen bak kildebruk i klinisk praksis. Målet er å gi deg, som kommende terapeut, en solid forståelse av hvordan du kan bruke forskning på en kritisk og effektiv måte for å forbedre kvaliteten på behandlingen din. Modulen er utviklet for å gjøre deg til en bevisst og kritisk tenker når det gjelder å skille mellom gode og mindre gode forskningsartikler, slik at du blir bedre rustet til å ta informerte beslutninger i møte med pasientene dine.

Læringsmål:

Kritisk vurdering av forskningsartikler: 

 • Lær å skille mellom artikler av høy og lav kvalitet ved å vurdere studienes design, metode og resultater. Bli kjent med konsepter som «bias», «konfoundere» og «reliabilitet», som alle påvirker en studies troverdighet.

Forståelse av forskningsmetodikk: 

 • Få en dypere forståelse av ulike typer forskningsdesign, inkludert randomiserte kontrollerte studier (RCT), kohortstudier, kasuskontrollstudier, og systematiske oversikter. Dette vil gi deg evnen til å forstå hvilke forskningsmetoder som er mest relevante for klinisk praksis.

Evidenshierarki og relevans: 

 • Lær hvordan du plasserer studier innenfor evidenshierarkiet for å forstå hvor mye tillit du kan ha til resultatene. Få også innsikt i hvordan du vurderer klinisk relevans ved å analysere studiens populasjon, intervensjoner og utfallsmål.

Bruk av evidensbasert praksis (EBP): 

 • Utforsk hvordan man integrerer den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise og pasientpreferanser. Bli trygg på å anvende evidensbaserte behandlingsstrategier som er relevante for din praksis.

Identifisering av nyttig og mindre nyttig informasjon: 

 • Forstå hvordan man filtrerer ut informasjon som er irrelevant, unøyaktig eller ikke støttet av solid forskning, for å sikre at kun de mest relevante funnene tas med i klinisk praksis.

Litteratursøk og kildehåndtering: 

Effektive strategier for å søke etter relevant litteratur i ulike databaser, og organisering av referanser ved hjelp av referansehåndteringsverktøy.

Kritisk analyse av forskningsartikler: 

 • Lær hvordan du systematisk vurderer forskningsartikler for metodologisk kvalitet og klinisk betydning.

Evidensbasert vurdering av behandlinger: 

 • Diskusjon og analyse av ulike behandlingsformer innen muskel- og skjelett behandling, idrettsmedisin og rehabilitering, basert på forskningsartikler.

Implementering av kunnskap i klinisk praksis: 

 • Lær hvordan du utvikler en evidensbasert behandlingsplan ved å kombinere forskning med klinisk erfaring og pasientens unike behov.

Dyp forståelse av forskningens betydning: 

 • Modulen vil gi deg en klar forståelse av hvordan forskning kan forbedre behandlingskvaliteten din, og hvorfor det er viktig å være kritisk til hvilke studier du velger å implementere.

Praktisk tilnærming: 

 • Med et sterkt fokus på praktisk anvendelse vil du lære å omsette forskningsfunn til konkrete behandlingsstrategier som gir målbare resultater.

En kompetent kliniker: 

Ved å bli trygg på å skille mellom nyttig og mindre nyttig informasjon, vil du bli en kompetent og effektiv kliniker som alltid har pasientens beste i tankene.

Velkommen til en modul som vil utruste deg med verktøyene du trenger for å navigere det komplekse landskapet av klinisk forskning, og løfte din kliniske praksis til et nytt nivå.

Modul: Mental trening og coaching

Beskrivelse:

I denne modulen vil du fordype deg i den fascinerende verdenen av mental trening og coaching. 

Gjennom et omfattende og grundig studium vil du lære hvordan du kan hjelpe pasienter og klienter på en holistisk måte ved å anvende metoder og teknikker forankret i psykologisk forskning og praksis. Modulen er utviklet for å gi deg de nødvendige ferdighetene til å bygge en sterk terapeutisk allianse, og utstyre deg med verktøyene du trenger for å jobbe effektivt som terapeut og coach.

Læringsmål:

Definisjon og forståelse: 

 • Få en dyptgående forståelse av hva mental trening og coaching er, inkludert historisk utvikling og moderne teorier innen feltet. Forstå hvordan disse metodene kan brukes til å forbedre prestasjon, velvære og livskvalitet.

Modellkunnskap: 

 • Utforsk de forskjellige modellene innen mental trening og coaching. Lær å anvende kjente modeller og hvordan disse kan tilpasses ulike klienter og situasjoner.

Holistisk tilnærming: 

 • Forstå betydningen av å jobbe med pasienter og klienter på en mer helhetlig måte. Lær hvordan du kan integrere metodene med en holistisk tilnærming for å møte hver enkelt klient der de er, og støtte dem i deres unike reise mot vekst og utvikling.

Motiverende intervju: 

 • Mestre kunsten av motiverende intervju (MI). Lær teknikker for å skape og opprettholde en terapeutisk allianse ved å bruke MI for å hjelpe klienter med å identifisere, utforske og overvinne hindringer for personlig vekst. Få innsikt i hvordan MI kan brukes til å fremme endring i atferd, utvikle indre motivasjon og styrke klientens tro på egen mestringsevne.

Terapeutisk allianse: 

 • Utforsk de psykologiske aspektene ved å bygge en sterk terapeutisk allianse. Lær hvordan å etablere tillit, empati og et ikke-dømmende miljø for å hjelpe klienter med å føle seg trygge og motiverte til å åpne seg om sine mål og utfordringer.

Praktisk anvendelse: 

 • Anvend teoretisk kunnskap i praktiske øvelser og casestudier. Gjennom rollespill, simulerte konsultasjoner og veiledning fra erfarne terapeuter, vil du utvikle ferdighetene dine innen mental trening og coaching.

Vitenskapelig forankring: 

 • Lær om den nyeste forskningen innen psykologi og coaching. Forstå hvordan forskning på emner som motivasjon, vaner og nevropsykologi kan brukes til å styrke din praksis og gi bedre resultater for klientene dine.
 • Få en omfattende forståelse av mental trening og coaching som vil utstyre deg til å hjelpe klienter med å oppnå sine mål.
 • Lær fra erfarne terapeuter og coacher som deler sin kunnskap og sine erfaringer fra praksis.
 • Bli en del av et nettverk av engasjerte studenter og profesjonelle som deler din lidenskap for personlig utvikling og vekst.
 • Utvikle ferdigheter som er umiddelbart anvendelige i din egen praksis, og gjør en reell forskjell i klientenes liv.

Modul: Terapeutisk teiping

Beskrivelse:

I denne modulen vil du få en dyptgående forståelse av de potensielle effektene av terapeutisk teiping, inkludert bruk av sports teip, kinesiologi teip, dynamic teip og leuko teip. Du vil lære om moderne forklaringsmekanismer og utforske forskningen som både støtter og utfordrer bruken av teip. Dette vil gi deg et helhetlig perspektiv og gjøre deg i stand til å identifisere når teip kan brukes effektivt for dine klienter og pasienter.

Hva du vil lære:

Introduksjon til terapeutisk teiping:

Forstå de ulike typene teip og deres spesifikke bruksområder:

 • Sports teip
 • Kinesiologi teip
 • Dynamic teip
 • Leuko teip

Biomekaniske prinsipper og forklaringsmekanismer:

 • Hvordan teiping påvirker muskel- og skjelettsystemet.
 • Biomekanisk påvirkning på leddmobilitet, støtte og stabilitet.
 • Sensoriske og proprioseptive effekter av terapeutisk teiping.

Forskningsbasert praksis:

 • Gjennomgang av aktuell forskning som støtter og utfordrer bruken av terapeutisk teiping.
 • Kritisk vurdering av studier for å forstå evidensgrunnlaget for ulike typer teiping.
 • Oversikt over kliniske retningslinjer og anbefalinger.

Anvendelse av terapeutisk teiping i praksis:

Praktisk opplæring i korrekt påføring av ulike typer teip.

Lær å velge riktig teipmetode basert på pasientens spesifikke behov:

 • Akutte skader
 • Kroniske smerter
 • Rehabilitering etter operasjoner
 • Forebygging av idrettsskader
 • Identifisering av kontraindikasjoner og forholdsregler ved bruk av teip.

Teiping for spesifikke tilstander:

 • Ankel- og fotskader
 • Kne- og hofteproblematikk
 • Skulder-, albue- og håndleddsproblemer
 • Nakke- og korsryggsmerter
 • Nevrologiske tilstander og posturale dysfunksjoner

Etiske og kliniske overveielser:

 • Diskusjon om etiske utfordringer knyttet til terapeutisk teiping.
 • Utvikling av klinisk resonnering for beslutningstaking i forhold til teipbruk.

Læringsmål:

 • Forstå de ulike typene teip og deres potensielle effekter.
 • Utvikle ferdigheter i korrekt påføring av sports teip, kinesiologi teip, dynamic teip og leuko teip.
 • Kritisk vurdere forskningen for å identifisere når og hvordan teip skal brukes.
 • Anvende moderne forklaringsmekanismer og forskningsbasert praksis i teiping.
 • Tilpasse teipingsteknikker for spesifikke kliniske tilstander.

Vi tilbyr en grundig, forskningsbasert og praktisk tilnærming til terapeutisk teiping som gir deg den nødvendige kompetansen til å bruke teip som en integrert del av behandlingsplanen. Gjennom denne modulen vil du bli en kvalifisert terapeut som kan anvende teip trygt, effektivt og i samsvar med de beste praksisene i feltet.

Modul: Klinisk ultralyddiagnostikk

Gå fra å gjette til å faktisk vite hva som feiler pasientene dine!

Denne modulen gir deg en enestående mulighet til å se rett inn i muskler, bindevev, sener, ligamenter, slimposer og andre strukturer for å kunne stille mer korrekte diagnoser og utføre ultralyddiagnostikk dynamisk. 

Sammen med en grundig anamnese og ortopedisk testing, vil klinisk ultralyddiagnostikk hjelpe deg med å sette en ny standard innen diagnostikk. Dette vil gi deg objektive svar, slik at du kan være trygg på dine vurderinger og forbedre behandlingen av dine pasienter.

Vi er stolte av å tilby denne modulen som en del av utdanningen vår, og gir deg en unik mulighet til å lære fremtidens diagnostikk. Modulens dyptgående innhold vil utstyre deg med avanserte ferdigheter og en bred forståelse av ultralyddiagnostikk.

Hva vil du lære i denne modulen?

Anatomi og fysiologi: 

Utforsk muskel-skjelettsystemets anatomi og fysiologi i dybden, med et spesielt fokus på strukturer som ofte er involvert i skader og patologier.

Ultralydteknikker:

 • Forståelse av ultralydets fysikk og hvordan forskjellige vevstyper påvirker ultralydsignalet.
 • Bruk av høyfrekvente transdusere for å identifisere og evaluere ulike anatomiske strukturer.
 • Praktisk opplæring i å skanne muskler, sener, ligamenter og ledd på en presis og effektiv måte.

Patologi: 

Identifisere og evaluere vanlige muskel-skjelettskader og patologier gjennom ultralyddiagnostikk.

 • Seneskader: Tendinopati, rupturer, forkalkninger.
 • Muskelskader: Strekkskader, rupturer, myositt.
 • Ligamentskader: Forstuinger, rupturer.
 • Slimposer: Bursitt, forkalkninger.
 • Nerveskader: Inneklemmingssyndromer.
 • Leddbånd: Rupturer, degenerative forandringer.
 • Bone surface analysis: Frakturer, stressfrakturer, degenerative forandringer.

Dynamisk diagnostikk: 

Lær hvordan du utfører dynamisk ultralyddiagnostikk for å evaluere leddbevegelighet og muskelfunksjon i sanntid.

Klinisk beslutningstaking: 

Integrer ultralydfunn med pasienthistorie og ortopediske tester for å ta bedre informerte kliniske beslutninger.

Dokumentasjon og rapportering:

Effektiv dokumentasjon av ultralydfunn og formulering av nøyaktige rapporter for henvisning til spesialister.

Etikk og sikkerhet: 

 • Forstå de etiske aspektene ved ultralyddiagnostikk og sikre pasientsikkerhet gjennom gode rutiner.

Læringsmål for modulen:

Forstå muskel-skjelettsystemets anatomi og fysiologi, med særlig fokus på ultralyddiagnostikk.

Utføre ultralydskanninger av muskler, sener, ligamenter, slimposer, og ledd for å identifisere normale og patologiske funn.

Gjennomføre dynamiske skanninger for å evaluere bevegelse og funksjon i sanntid.

Identifisere vanlige patologier og skader ved hjelp av ultralyddiagnostikk, inkludert tendinopati, bursitt, rupturer, og inneklemmingssyndromer.

Integrere ultralydfunn med pasienthistorie og kliniske tester for å stille mer nøyaktige diagnoser.

Dokumentere ultralydfunn og utarbeide klare og nøyaktige rapporter.

Sikre etisk og sikker bruk av ultralyddiagnostikk i klinisk praksis.

Hva kan du forvente?

Denne modulen vil gi deg ferdigheter som umiddelbart kan omsettes til praksis, slik at du går fra å gjette til å faktisk vite hva som feiler dine pasienter. Med dybdekunnskap, praktiske ferdigheter og klinisk innsikt vil du kunne utføre presis og effektiv ultralyddiagnostikk, noe som vil løfte din kliniske praksis til et nytt nivå.

Bli med på denne reisen, og sett en ny standard for diagnostikk!

Modul: Journalføring – Din guide til nøyaktig og effektiv pasientinformasjon

I denne modulen vil du lære kunsten å innhente og dokumentere kritisk informasjon fra dine klienter og pasienter for å utarbeide nøyaktige og informative journaler som kan brukes til videre henvisninger til annet helsepersonell. Vi benytter oss av den velkjente SOAP-modellen og det anerkjente ICF-skjemaet for informasjonsinnhenting fra pasienter. Dette vil gi deg et solid grunnlag for å utarbeide en strukturert rapport som hjelper deg med å vurdere prognose og bestemme videre behandlingsforløp for dine pasienter.

Læringsmål:

Forståelse for betydningen av journalføring:

 • Forstå viktigheten av nøyaktig journalføring og hvordan det påvirker pasientbehandlingen, kommunikasjonen med annet helsepersonell, og forsikrings- og juridiske aspekter.

Beherske SOAP-modellen:

 • Subjective: Innarbeide teknikker for å lytte til og dokumentere pasientens subjektive informasjon, inkludert sykehistorie, smertebeskrivelse og funksjonell status.
 • Objective: Lære å gjennomføre en systematisk objektiv vurdering ved hjelp av tester, målinger og observasjoner.
 • Assessment: Utvikle ferdigheter til å analysere og oppsummere informasjonen for å lage en presis vurdering og differensialdiagnose.
 • Plan: Utforme en effektiv behandlingsplan som inkluderer kortsiktige og langsiktige mål, behandlingsmetoder, og oppfølgingsstrategier.

Bruk av ICF-skjemaet (International Classification of Functioning, Disability and Health):

 • Forstå strukturen og bruken av ICF-skjemaet for å kategorisere og dokumentere pasientens funksjonsstatus, funksjonshemming og helse.
 • Lære hvordan man innhenter informasjon som dekker alle aspekter av pasientens funksjonsevne, inkludert kroppsfunksjoner og -strukturer, aktivitetsnivå og deltakelse, samt miljømessige og personlige faktorer.

Journalføringsteknikker:

 • Utvikle ferdigheter for å strukturere journaler slik at de er klare, konsise og oppfyller kravene til dokumentasjon for både intern bruk og henvisning til annet helsepersonell.
 • Lære prinsipper for å skrive profesjonelle, velorganiserte rapporter som lett kan forstås av andre helsepersonell.

Etisk og juridisk journalføring:

 • Forstå de etiske og juridiske aspektene ved journalføring, inkludert pasientkonfidensialitet, personvernlover (GDPR) og krav fra tilsynsmyndigheter.
 • Identifisere vanlige fallgruver ved journalføring og utvikle strategier for å unngå disse.

Praktisk trening i journalføring:

 • Delta i realistiske case-studier hvor du får mulighet til å praktisere innsamling av pasientinformasjon og skrive journaler ved hjelp av SOAP og ICF-modellene.
 • Få veiledning og tilbakemelding fra erfarne instruktører for å forbedre dine ferdigheter i journalføring.
 • Denne modulen vil du utvikle en dyp forståelse av hvordan du effektivt kan hente inn og dokumentere pasientinformasjon. Dette vil sette deg i stand til å lage omfattende rapporter som ikke bare gir verdifull innsikt i pasientens tilstand og behandlingsplan, men også forbedrer kommunikasjonen med annet helsepersonell. 
 • Du vil bli i stand til å skrive journaler som støtter videre henvisning, forskning og sikrer kontinuitet i pasientbehandlingen.

La denne modulen være ditt første steg mot å bli en kompetent og dyktig terapeut som setter standarden innenfor journalføring.

Meld deg på nå, og ta skrittet mot å mestre journalføringens kunst!