Versjon 1.0 Gjeldende fra 01.07.2023 for nihi.no og Muskelklinikken AS.

Finn-Tore Camacho Bjørnsand
v/ Muskelklinikken AS
Dronningens gate 15, 0152 OSLO
E-post: [email protected]
Telefon: 98804092

Ved utsjekk via nettstedet til betaling bekrefter du å samtykke med følgende kjøpsvilkår:

NAVN PÅ KURS / PRODUKT

Som oppført ved utsjekk i din handlekurv

NORMERT ANTALL TIMER
Iht. opplysninger på produktsiden

OPPSTART / SLUTT
Iht. opplysninger på produktsiden. Gjelder for informasjonsprodukter med forhåndsbestemt tidspunkt for oppstart og slutt.
*Faktureres ved signering av kontrakt, se side 2, kapittel 4 for vilkår

ADMINISTRASJONSAVGIFT/STUDIEAVGIFT/EKSAMENSAVGIFT*
Iht. til beløpet for valgt(e) produkt(er) i handlekurv ved utsjekk/kasse/checkout


VILLKÅR FOR STUENKONTRAKT MELLOM STUDENT OG FINN-TORE CAMACHO BJØRNSAND (KURSHOLDER)

 1. Kontraktens utforming
  Kontrakten er utformet med utgangspunkt i Forbrukerombudets og NOKUT’s retningslinjer. Studenter
  regnes som forbrukere og kursholder som tjenestetilbyder.
 2. Forpliktende kontrakt
  Kontrakten er bindende fra det tidspunkt begge parter har undertegnet.
 3. Angrefrist
  Studenten har rett til å heve kjøpet i henhold til angrerettloven (Kap. 6, §20). Angrefristen er på 14 dager f.o.m. dagen kontrakten signeres.
 4. Betalingsforpliktelser
  Studenten skal betale administrasjonsavgift/studieavgift/eksamensavgift og eventuelle andre avgifter i samsvar med betingelsene anført i kontrakten (side 1). Kontrakten er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom en tredjepart skal dekke studieavgiften må denne også signere kontrakten. Som hovedregel skal beløpet innbetales til forfall og senest dagen før studiestart, men det kan inngås avtale om oppdelt fakturering.

  4.1 Oppdelt fakturering
  Vi benytter en 3.part, Svea for betaling. Du vil motta en lenke med betalingsinstrukser etter
  signering. Der kan du betale med kort, Vipps, faktura eller dele opp betalingen din.
 5. Skolens ansvar
  5.1 Følge studieplan
  Kursholder skal gjennomføre utdanningen i samsvar med studieplan (se vedlegg til kontrakten).
  Kursholder kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier dette. Nødvendige
  endringer må dokumenteres og begrunnes.
  5.2 Avlysning
  Kursholder forbeholder seg retten til å avlyse kurset som følge av for få påmeldte eller andre
  årsaker utenfor kursholders kontroll. I slike tilfeller vil studenten få refundert alle studieavgifter i
  sin helhet. Dersom kurset må avlyses grunnet for få påmeldte plikter kursholder seg til å melde i
  fra så snart som mulig, og senest 14 dager før oppstart.
 1. Studentens ansvar
  Studenten bør sette seg inn i studieplanen. Studenten har selv ansvar for å undersøke om kurset blir
  godkjent i eventuell øvrig utdanningsløp; kurset gir ikke studiepoeng i Norge. Kopiering og
  videreformidling av studiemateriell, lydfiler, videofiler eller annen informasjon som tilhører kursholder,
  ev. noen kursholder har avtale med, skal ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig
  samtykke fra kursholder. Student plikter til å melde i fra straks om endringer i faktureringsadresse/
  personalia.
 2. Studieavbrudd
  Ved oppsigelse av studieplass før studieoppstart vil studenten bare bli avkrevd registreringsavgiften.
  Benyttes angrefrist opphører dette kravet.
  Ved avbrudd under studiet vil studenten måtte dekke kursholders tap. Studenter som anses å være
  forbrukere vil ved avbrudd etter studiets oppstart måtte betale 60% av den totale studieavgiften, når ikke
  skjellig grunn for avbrudd foreligger (jf. 7.1). Ved oppsigelse skal dog alt utdelt studiemateriell leveres
  tilbake til skolen

  7.1 Sykdom, uforutsette alvorlige forhold m.m.
  Ved dokumentert sykdom eller andre tungtveiende grunner, som uforutsette, alvorlige forhold
  som gjør videre skolegang urimelig, tyngende eller umulig (personlig force majeure), kan en
  skriftlig søknad kunne godkjennes og gi midlertidig avbrekk eller avbrudd med delvis
  tilbakebetaling. Ved et avbrekk vil studenten kunne gjenoppta kurset (innen 2 år) – studieavgift
  tilbakebetales ikke i denne perioden. Ved godkjent søknad om avbrudd/avslutning vil studenten
  kun betale en forholdsmessig sum ift. fullført kurs.

  7.2 Bevisbyrde
  Studenten har bevisbyrden og må godgjøre årsaken til studieavbrudd i de tilfeller hvor studenten
  har rett til midlertidig eller endelig avbrudd etter punkt 7.1

 1. Mislighold av kontrakten

  8.1 Kursholders mislighold
  Mener studenten at skolen misligholder eller har misligholdt studiekontrakten, må han/hun gi
  beskjed om dette innen rimelig tid, og senest innen 4 uker fra han/hun oppdaget eller burde ha
  oppdaget misligholdet. Ved mislighold fra kursholders side, kan det kompenseres for dette for
  eksempel ved supplerende eller alternativt relevant undervisningstilbud (utbedring/avhjelp). I
  den grad dette ikke gjennomføres, har studenten følgende rettigheter ved skolens mislighold av
  studiekontrakten:
 1. Forbrukerkjøp
  Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort eller faktura. Privatpersoner har
  angrerett i tråd med Angrerettloven. Angrerett vil si at du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter påmelding uten å oppgi årsak. Ønsker du å benytte deg av angreretten, må du underrette
  Muskelklinikken AS på en utvetydig måte om din beslutning.
  Benyttelse av angreretten må skje innen 14 dager fra påmeldingstidspunktet, og skal skje ved bruk av ferdig utfylt angreskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Dersom angreskjema ikke benyttes, bør studenten sende en epost til [email protected] og merke e-posten med ”Benyttelse av angrerett”. Muskelklinikken skal bekrefte benyttelse av angreretten skriftlig senest innen 10 dager etter mottatt henvendelse. Hvis angreretten benyttes, vil ikke studenten få tilgang til utdanninger.
  Du kan benytte skjemaet som du fikk på mail eller laste det ned direkte ved å klikke her.
  Ved bruk av angreretten så mister man tilgang til nettportalen 14 dager fra melding om bruk av
  angreretten er gitt. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14
  dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.
 2. Penger tilbake garanti
  Gjelder for de med fullstendig betalt studieavgift for kurset Sertifisert Idretts- og Muskelterapeut (SIMT). Gjennom støtte fra kunnskapen ervervet fra kurset og tilstrekkelig egeninnsats garanterer skolen at student vil kunne oppnå minimum 30% økning fra dagens lønnsnivå (max. beregnet fra 6G, kr 697.434) under sitt virke som personlig trener. Garantien som utløser refusjon av studieavgift betinger at studenten kan dokumentere 1) aktiv deltagelse uten fravær 2) gjennomføring av alle leksjoner digitalt og fysisk under studieløpet, 3) tilstrekkelig utførelse og forsøk satt i praksis iht. kursinnholdet over en aktiv 12 mnd periode etter endt studie.


Gratis E-bok

En av Norges fremste gründere innenfor PT og fysioterapi deler sine hemmeligheter bak suksessen.

*Ved å trykke på knappen godtar du å motta markedsføring fra NIHI og Muskelklinikken AS