Personvernerklaering

Sist oppdatert: 25.07.2023

1. Innledning 

Vi ved Norges Idretts- og Helseinstitutt (heretter referert til som “vi”, “oss”, eller “nettsiden”) tar personvernet til våre brukere og besøkende på alvor. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter dine personopplysninger når du bruker vår nettside og våre tjenester.

2. Bruk av informasjonen

Vi bruker den innsamlede informasjonen til følgende formål:

a) Forbedring av nettstedet: Trafikkdataen hjelper oss med å forstå hvordan våre besøkende samhandler med nettstedet og identifisere områder som kan forbedres for en bedre brukeropplevelse.

b) Kundeservice: Informasjonen fra kontaktskjemaet brukes til å besvare dine henvendelser og gi nødvendig oppfølging.

c) Arrangementer: Informasjonen som samles inn ved påmelding til arrangementer brukes til å administrere deltakelse, håndtere betalinger og tilrettelegge for en vellykket gjennomføring av arrangementet.

d) Studier og kurs: Personopplysninger knyttet til påmelding til studier og kurs brukes for administrasjon og finansiering av utdanningen i samarbeid med Svea.

e) Angreskjema: Informasjonen i angreskjemaet brukes til å behandle dine ønsker om angring av påmelding.

3. Informasjon som samles inn

a) Trafikkdata: Når du besøker vår nettside, samler vi inn informasjon om bruken av nettstedet gjennom diverse analyseverktøy. Dette inkluderer IP-adressen din, nettlesertype, enhetsinformasjon, nettsider du besøker, refererende sider, og annen lignende informasjon.

b) Kontaktskjema: Dersom du sender inn informasjon gjennom vårt kontaktskjema, vil vi samle inn personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer. Denne informasjonen blir kun brukt til å besvare henvendelsen din og for å gi deg relevant oppfølging.

c) Påmelding til arrangementer: Når du melder deg på til våre arrangementer, kan vi be om ytterligere personopplysninger som er nødvendige for arrangementets gjennomføring, for eksempel betalingsinformasjon for fakturering og deltakerinformasjon.

d) Påmelding til studier og kurs: Dersom du melder deg på til våre studier og kurs, kan vi samle inn personopplysninger som er nødvendige for administrasjon og finansiering av utdanningen, inkludert relevant informasjon for samarbeid med Svea. Vi vil kun innhente informasjonen som er nødvendig for å levere tjenesten og vil ikke be om unødvendige personopplysninger.

e) Angreskjema: Dersom du ønsker å benytte deg av angreskjemaet i forbindelse med påmelding til studier eller kurs, vil vi samle inn informasjonen som er nødvendig for å behandle angrefristen.

4. Deling av informasjon

Vi vil ikke dele, selge eller overføre dine personopplysninger til tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å levere våre tjenester eller kreves av lov.

5. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger, inkludert retten til innsyn, retting, sletting og begrensning av behandling. Du har også retten til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt tidligere. Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss på [email protected].

6. Sikkerhet

Vi tar nødvendige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller ødeleggelse. Vi bruker bransjestandard sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvern erklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden, og datoen for sist oppdatert vil bli endret nederst i dokumentet.

Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående personvernet ditt eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss på [email protected].