Årsstudium: Sertifisert Idretts- og Muskelterapeut

kr 105 800,00

Del betaling fra kr 4 925,00/måned

  • NORMERT ANTALL TIMER: 1680
  • OPPSTART: Q3 2023
  • SLUTT: Q2 2024

 

Produktnr: sertifisert-sim-semester Kategori:

Beskrivelse

  • Studiet skal utdanne kvalifiserte veiledere som ønsker å arbeide med mennesker som har behov for behandling av smerter i kroppen, gjerne i samarbeid med lege eller annen helsepersonell.

 

  • Studiet har fokus på sammenhengen mellom passiv manuell behandling men også om hvordan iverksette aktive forebyggende tiltak.

 

  • Forståelse for dette har avgjørende betydning for utfallet av forebygging og reduksjon av sykemeldinger.

Vårt mål er at denne utdanningen skal bli den nye gullstandarden i bransjen for behandling og opptrening av mennesker med muskel- og skjelett plager.

Med dyptgående kunnskap om smertefysiologi, diagnostikk, biomekanikk, coaching, behandlingsmodaliteter, øvelsesutvalg og manuelle tekniker så skal man være rustet til å behandle pasienter med mindre alvorlige plager som for eksempel uspesifikke ryggsmerter og cervikogen hodepine. Med en voksende eldre populasjon og en mer aktiv populasjon så er behovet for terapeuter, som kan behandle mindre alvorlig patologier, voksende.

I Norge så koster det å behandle nakke- og ryggplager 165 milliarder kr. i året. For å kunne avlaste et allerede overarbeidet helsevesen med lite kapasitet så kan vi øke kompetansen blant helse- og treningspersonell til å kunne behandle mindre alvorlige plager.

En god systematisk ortopedisk undersøkelse av muskel- og skjelettapparatet, muligheten for å kunne avdekke røde flagg, samt kunnskapen om smertefysiologi er fundamentet i denne utdanningen. Det å kunne utdanne terapeuter som kan jobbe «hands-on» med skånsomme, men effektive manuelle tekniker er det stor etterspørsel for. Muskelterapeuter vil være med på å avlaste helsevesenet og kan være med på å forebygge langtidssykemeldte pasienter. Det å kunne lære opp en ny terapeutgruppe med kunnskap innen treningsterapi, grunnleggende coaching, grunnleggende smerte fysiologi, grunnleggende diagnostikk og manuell behandling vil være av stor nytte for samfunnet.

Mange som jobber i den kommersielle treningsbransjen i dag mangler formell kompetanse om skader, og behovet for kunnskap og ferdighet innen skader og behandling av muskel- og skjelettapparatet er stort. Studiet skal utdanne kvalifiserte veiledere som ønsker å arbeide med mennesker som har behov for behandling av smerter i kroppen, gjerne i samarbeid med lege eller annen helsepersonell.

Studiet har fokus på sammenhengen mellom passiv manuell behandling men også om hvordan iverksette aktive forebyggende tiltak. Forståelse for dette har avgjørende betydning for utfallet av forebygging og reduksjon av sykemeldinger.

God nyhet! Denne utdanningen kan nå finansieres gjennom Svea Finans, med delbetaling helt opptil 24 måneder.