Studie

Bli en Sertifisert Coach og Mental Trener

Oppdag kunsten og vitenskapen bak transformasjonell coaching

Velkommen til et banebrytende utdanningsprogram ved Norges Idretts- og Helseinstitutt (NIHI.no). Denne unike utdannelsen ledes av Børge Fagerli, en fremstående ekspert på trening, kosthold, og mental trening/coaching. Med over 25 års erfaring tilbyr Fagerli en dybde av kunnskap og innsikt, og er anerkjent for sin innovative tilnærming til personlig og profesjonell utvikling.

Denne unike utdannelsen ledes av Børge Fagerli, en fremstående ekspert på trening, kosthold, og mental trening/coaching. Med over 25 års erfaring tilbyr Fagerli en dybde av kunnskap og innsikt, og er anerkjent for sin innovative tilnærming til personlig og profesjonell utvikling. I tillegg vil Finn-Tore Camacho Bjørnsand, gründer av Muskelklinikken, Sportsklinikken, Norges idretts- og helseinstitutt og Hintsa Norway bidra som foreleser.

Med over åtte års erfaring i internasjonal coaching, representerer Finn-Tore en dyktig og respektert figur i bransjen. Hans arbeid strekker seg over hele verden, inkludert et særlig fokus på topp- og mellomledere i Midtøsten. Som en del av teamet hos HINTSA.com, et av verdens ledende selskaper innen coaching, har han betjent et mangfoldig utvalg av klienter fra ulike kulturer og bakgrunner. Finn-Tores kompetanse er ytterligere styrket av å ha fullført Hintsa Performance Coach-programmet to ganger, nå på nivå 2, samt å inneha en sertifisering som Certified Sports and Psychology Coach. I sitt arbeid, både som fysioterapeut og coach, har Finn-Tore alltid lagt vekt på den bio-psykososiale modellen, og ser på en helhetlig forståelse av mennesket som en grunnleggende pilare i sitt arbeid. Finn-Tores tilnærming vitner om en dyp forståelse og respekt for de ulike aspektene ved menneskelig ytelse og velvære.

Om Børge Fagerli

Børge Fagerli, en respektert autoritet i feltene trening, kosthold og mental trening, har viet sin karriere til å fremme helse og velvære. Med en omfattende bakgrunn i både praktisk og teoretisk arbeid, er Fagerli kjent for sin evne til å formidle komplekse temaer på en engasjerende og tilgjengelig måte. Hans tilnærming kombinerer vitenskapelig forskning med realistiske, anvendbare strategier, noe som gjør ham til en ettertraktet foreleser og coach.

Som en pioner innen sitt felt, har Fagerli utviklet flere innovative metoder og konsepter som har hatt stor innflytelse på trenings- og helsebransjen. Hans engasjement for kontinuerlig læring og utvikling gjør ham ideelt kvalifisert til å lede dette programmet, der han deler sin innsikt og erfaring for å utruste neste generasjon av coacher og mentaltrenere.

Praktisk gjennomføring:

Varighet og oppstart:
Studiet strekker seg over et skolesemester med oppstart i Januar/Februar. Dette intensive og engasjerende programmet er designet for å gi en grundig forståelse av coaching og mental trening i løpet av en kort periode.

Månedlige helgesamlinger:
Kjernen i programmet er de fem månedlige fysiske helgesamlingene, som strekker seg fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Disse samlingene vil finne sted på angitte datoer (som vil bli bekreftet nærmere oppstart).

Interaktiv læring:
I løpet av disse helgene vil det være en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser. Dette formatet er nøye utformet for å sikre at studentene får mest mulig ut av tiden, med en balanse mellom teoretisk kunnskap og praktisk anvendelse.

Integrert tilnærming:
Helgesamlingene fokuserer på å integrere læringen fra online materialer og selvstudier med interaktive økter, noe som gir en rik og variert læringsopplevelse.

Nettmøter med faglærer:
For å ytterligere støtte studentenes læring, vil det bli avholdt et nettmøte omtrent to uker etter hver fysiske samling. Disse møtene vil vare omtrent 1 time og 30 minutter.

Mulighet for veiledning og spørsmål:
Nettmøtene gir en unik mulighet for studentene til å stille spørsmål direkte til faglærer, diskutere utfordringer, og få veiledning på spesifikke temaer eller praktiske øvelser.

Fortsatt engasjement:
Dette gir en jevn flyt i læringen og sikrer kontinuerlig engasjement og progresjon gjennom hele semesteret.

En dynamisk og støttende læringsopplevelse:
Dette studieprogrammet er designet for å være dynamisk og støttende, med en blanding av personlig og online interaksjon. Det er en unik mulighet for å dykke dypt inn i fagfeltet, samtidig som det gir fleksibilitet og kontinuitet i læringen.

Utforsk motivasjon:
Dykk dypt inn i motivasjonsteoriene og forstå hvordan disse teoriene kan anvendes praktisk for å vekke og opprettholde engasjement hos klienter. Lær å identifisere ulike motivasjonstyper og hvordan tilpasse tilnærmingen for å møte individuelle behov og utfordringer.

Verdier som kompass:
Utforsk verdienes kraftige rolle i beslutningstaking og atferd. Lær å navigere i verdilandskapet, og hvordan du kan guide dine klienter til å gjenkjenne og leve i tråd med sine kjerneverdier, noe som fører til mer autentiske og oppfylte liv.

Coaching vs terapi:
Få en dypere forståelse av de distinkte rollene og metodene i coaching sammenlignet med terapi. Lær hvordan du skiller og integrerer disse tilnærmingene for å optimalisere din effektivitet som en endringsagent.

Etiske dilemmaer og endringsarbeid:
Utvikle ferdigheter for å håndtere komplekse og ofte uforutsigbare etiske utfordringer som kan oppstå i coaching. Få innsikt i hvordan å balansere profesjonell integritet med klientens beste interesse.

Dybdeanalyse med livshjul og personlighetstester:
Lær å bruke verktøy som Livshjulet og Dysfunctional Attitude Scale (DAS) for en omfattende evaluering av dine klienters situasjon og psykologiske profil. Dette bidrar til å avdekke underliggende behov og motivasjonsfaktorer.

Førsteprinsippstenkning i coaching:
Utforsk hvordan du kan anvende førsteprinsippstenkning i coaching for å bryte ned komplekse problemer til grunnleggende elementer. Dette gjør det mulig å bygge opp nye og innovative løsninger fra bunnen av.

Etablering av coachingavtaler:
Forstå viktigheten av å etablere klare og strukturerte coachingavtaler. Lær å sette tydelige forventninger og grenser som skaper et trygt, effektivt og gjensidig respektfullt coachingforhold.

Tankesettets kraft:
Utforsk hvordan ulike tankesett, som fastlåste eller vekstorienterte, påvirker menneskers forståelse og interaksjon med verden. Lær å hjelpe klienter med å utvikle mer fleksible og adaptive tankeprosesser.

Komfortsonen vs strekksonen:
Lær hvordan du effektivt kan guide klienter fra deres komfortsoner til strekksoner. Bruk attribusjonsteori og andre psykologiske verktøy for å fremme positiv endring og vekst.

Resiliens og målsetting:
Utvikle strategier for å bygge motstandskraft (resiliens) hos dine klienter. Lær teknikker for å effektivt sette, forfølge, og nå mål, både på kort og lang sikt.

Vaner og emosjonell regulering:
Utforsk mekanismene bak vanedannelse og viktigheten av emosjonell regulering. Lær å anvende teknikker for å hjelpe klienter å utvikle sunne vaner og bedre håndtere sine følelser.

Kunsten å stille gode spørsmål:
Bli dyktig i å stille kraftfulle, innsiktsfulle spørsmål som åpner opp for nye perspektiver og selvoppdagelse hos dine klienter.

Autonomi i fokus:
Lær å fremme autonomi hos dine klienter, en kritisk komponent for varig endring og personlig vekst. Oppdag hvordan du skaper et miljø hvor klienter føler seg frie til å utforske og ta ansvar for sin egen utvikling.

Psykologiske utviklingsstadier:
Få innsikt i ulike psykologiske utviklingsstadier og hvordan disse påvirker menneskers atferd og beslutningsprosesser. Lær å tilpasse din coaching til disse stadiene for å maksimere effektiviteten.

Motiverende intervju:
Mestre kunsten av motiverende intervju, en effektiv teknikk for å fremme indre motivasjon og engasjement hos klienter. Lær å anvende denne metoden for å hjelpe klienter overvinne ambivalens og forplikte seg til varige endringer.

Identitetsbasert endring:
Dykk ned i kraften av identitetsbasert endring. Lær hvordan identitet og selvbilde er fundamentale for varige endringsprosesser, og hvordan du kan veilede klienter til å reformere og styrke deres identitet for å støtte positiv og helhetlig forandring.

Gratis E-bok

En av Norges fremste gründere innenfor PT og fysioterapi deler sine hemmeligheter bak suksessen.

*Ved å trykke på knappen godtar du å motta markedsføring fra NIHI og Muskelklinikken AS