Sertifisert idretts- og rehabiliteringsspesialist

Sport og trenings psykologi

(ON-SITE)

Dette er et introduksjonskurs i idrettspsykologi, med fokus på overordnede temaer som deltakelse og frafall fra organisert idrett, treningsmiljøer, gruppeprosesser, prestasjonsutvikling og psykologisk velvære. Gjennom praktisk deltakelse i ulike idrettsaktiviteter skal elevene oppleve hvordan psykologiske mekanismer kan utnyttes i trening og konkurranseinnstillinger. Temaer inkluderer motivasjon, gruppedynamikk, nytelse, utbrenthet, kommunikasjon og målsetting. Spørreskjema og observasjon vil bli brukt for å undersøke psykologiske mekanismer.

STUDIEOPPSETT

Bli introdusert for og ha kunnskap om hvordan man kan bruke psykologisk teori i en idrettssammenhengfå kunnskap om viktige psykologiske mekanismer gjennom deltakelse i praksis

KUNNSKAP:

Studenten

aktiviteter Ferdigheter – studenten skal demonstrere evne til å:

  1. demonstrere kompetanse i å anvende psykologiske teorier på både individ- og gruppeperspektiv.
  2. svare på et gitt tema på en analytisk og diskursiv måte gjennom bruk av vitenskapelige tekster.

Gratis E-bok

En av Norges fremste gründere innenfor PT og fysioterapi deler sine hemmeligheter bak suksessen.

*Ved å trykke på knappen godtar du å motta markedsføring fra NIHI og Muskelklinikken AS