Sertifisert Idretts- og Muskelterapeut​ (SIMT)

Ønsker du bredde- og dybde kompetanse i å løfte menneskers livskvalitet?

Få dyptgående kunnskap om smertefysiologi, diagnostikk, biomekanikk, coaching, behandlingsmodaliteter, øvelsesutvalg og manuelle teknikker.

- Sammen er vi sterkere!

Play Video

Norges idretts- og helseinstitutt (NIHI) er stolte av å tilby et studieprogram med ledende kunnskap på tvers av ulike fagområder med høy praktisk verdi.

 • Oppstart semester september, januar, august
 • Kombinert nettbaserte- og fysiske undervisninger i Oslo
 • Tverrfaglig læringsutbytte til en brøkdel av ordinære priser
 • Kunnskapsutbytte av 3 tradisjonelle studieår+ komprimert under ett år
 
Bli en sertifisert idretts- og muskelterapeut med dyptgående utdanning designet for personlige trenere, helsepersonell og andre fag interesserte.
Play Video

Fokusområder og læringsutbytte

 • Diagnostikk
 • Smertefysiologi 
 • Biomekanikk
 • Coaching
 • Behandlingsmodaliteter
 • Manuelle teknikker

Læringsutbytte oppsummert er å kunne behandle pasienter med mindre alvorlige muskel- og skjelett plager effektivt. En økende eldre og aktiv befolkning, er behovet for terapeuter med denne kompetansen voksende. 

Tidligere NIHI studenter

Studieløp tilpasset enhver livssituasjon

Studiets format er en kombinasjon av nettbaserte- og fysiske undervisninger som finner sted kveldstid i Oslo.

Enten du er i full jobb, jobber deltid eller er student i dag vil dette studie være aktuelt for deg som er kunnskapssøkende.

Effektivitet er én kunst, og tid er én av våre største verdier. Verdier i fokus hos NIHI med kontrast til tradisjonelle utdanningstilbud. 

Studiet går over 8 måneder og vil gi deg et kunnskapsnivå som vanligvis tilbys over tre langsomme studieår.

Mennesker fortjener bedre

Hos NIHI står menneskene i fokus. Deg og de menneskene du skal kunne være i stand til å hjelpe enda bedre som student hos NIHI.

Det menneskelige psykiske aspektet også et viktig fokusområde gjennomgående i dette studiet. Som ellers dessverre er undervurdert i denne type behandlingsform per i dag.

Vårt mål for studiet er å sette en ny gullstandard for utdanning i bransjen for behandling og opptrening av mennesker med muskel- og skjelett plager. Visjonen er å gjøre tilgangen på god hjelp mer tilgjengelig innenfor fagområdet – langt bedre enn hva det er i dag.

Klikk og les detaljer om de ulike temaer

(3 DAGER ON-SITE)

Det å kunne utspring og feste til en muskel er grunnleggende anatomi, funksjonell anatomi, er å forstå hvordan muskler jobber alt fra store til mindre bevegelser.
Du vil lære hva som er optimalt stimuli for regenerering og hva som er optimale og suboptimale øvelser for de forskjellige muskelgruppene slik at din bedre kan hjelpe våre klienter.

Kravet analyse av diverse idretter og kapasitet analyser av utøvere for å best kunne tilrettelegge og optimalisere treningen for idrettsutøvere. Denne modulen vil bygge videre på alt det med han lært tidligere i trenings lære og PT studiet.

STUDIEOPPSETT
Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste idrettene for best mulig kunne optimalisere treningen og behandlingen av utøvere og klienter.

KUNNSKAP
Studenten har grunnleggende kunnskap om:

 • bevegelsesapparatets anatomi og funksjon
 • viktige organsystemer, herunder det kardiorespiratoriske system, hormonsystemet og nervesystemet
 • hvordan energi i maten gjøres om til energi som kroppen kan bruke under fysisk aktivitet
 • biomekanikk og hvordan mekaniske forhold påvirker kroppen under fysisk aktivitet
 • muskelbruk under styrketrening
 • retningslinjer ved testing av fysisk prestasjon

(ONLINE VIDEO)

Her vil vi gå i detaljene av fysikken til styrketrening slik at man bedre kan forstå hvilke øvelser man bør velge for optimal og stimulere den muskelen man ønsker å adressere på en så effektiv og skånsom. Det å forstå fysikken med og hvordan dreiemoment, momentum, kraftarm og lastarm fungerer på de forskjellige musklene og leddene på kroppen.

En mer detaljert gjennomgang av muskelens oppbygning og funksjon, hva som skaper hypertrofi, mekanismer ved skader og lengde tensjon kurven.

STUDIEOPPSETT
Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste idrettene for best mulig kunne optimalisere treningen og behandlingen av utøvere og klienter.

KUNNSKAP
Studenten har kunnskap om:

 • treningslære
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk trening
 • styrke-, utholdenhets-, bevegelighets- og alternativ trening
 • hvordan treningen best kan tilrettelegges for personer med ulike mål og forutsetninger
 • tester av fysisk prestasjon og kroppsproporsjone
 • optimal biomekanikk for å adressere de forskjellige muskelgrupper
 • atletisk utvikling

(3 DAGER ON-SITE)
Dette emnet er kanskje noe av det mest undervurderte innen vår bransje enten du er terapeut eller trener. Møtet med menneske kan være så komplekst, men allikevel noe så utrolig givende om man faktisk klarer å få en innvirkning på kunden vår.

Her vil vi gå igjennom prinsipper fra en LP, sosialpsykologi, atferdspsykologi, idrettspsykologi og mentaltrening som har blitt popularisert det siste tiåret.

Det å ha de riktige mentale verktøyene slik at vi kan få frem en motivasjon og en allianse med våre klienter uavhengig av alder, kjønn og etnisitet er noe av det vi skal fokusere mest på i løpet av disse fire semesteret.

STUDIEOPPSETT
Fordelingen vil være cirka 50 % praktisk og 50 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere coachingen av utøvere og klienter.


KUNNSKAP

 • har kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og kosthold for god psykisk helse
 • har grunnleggende kunnskap om teorier og metoder innenfor motivasjonspsykologi
 • har grunnleggende kunnskap om coaching- og veiledningsteorier
 • har kunnskap om coaching som verktøy i endrings- og utviklingsprosesser
 • kan forstå de ulike motivasjonsfremmende verktøyene innenfor coaching

(2 DAGER ON-SITE)

Det å forstå mekanismene bak våre manuelle tekniker og de kontekstuelle faktorer rundt dem er essensiell for optimal effekt. Det å kombinere moderne smerte vitenskap med praktiske «hands on» vil være noe som gjør denne utdanningen unik.

Her vil du få de beste bløtvevs teknikkene brukt av fysioterapeuter, naprapater, osteopater og kiropraktorer.

Dette er både skånsomme, behagelige og smerte modulerende teknikker som du vil vil kunne benytte deg av hos både idrettsutøvere, men også andre pasienter.

Du vil lære deg teorien og hva forskningen sier om manuelle tekniker og de potensielle effektene. Du vil også lære hvordan utføre lette og skånsomme ledd mobiliseringer for å oppnå et terapeutisk vindu.

STUDIEOPPSETT
Fordelingen vil være cirka 80 % praktisk og 20 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere behandlingen av utøvere og klienter.

KUNNSKAP

 • studenten har avansert og inngående kunnskap om prinsippene om hvordan manuell behandling påvirker bløtvev og nervesystemet
 • har kunnskap om relevante manuelle teknikker å benytte seg av ved ulike plager
 • har inngående kunnskap om styrker og svakheter ved ulike teknikker
 • har inngående kunnskap om fysiologiske adaptasjoner til nervemobilisering
 • har inngående kunnskap om hvordan ledd mobiliseringer kan påvirke smerte

(3 DAGER ON-SITE)

Grunnleggende teori, forskning og klinisk resonering satt i et moderne system. Det å kunne kjenne til røde og gule flagg for å kunne avdekke alvorlige patologier er viktig når man ønsker å jobbe som muskelterapeut.

Det siste tiåret så har det vært et stort paradigme skifte når det kommer til diagnostisering av muskel og skjelett plager.

Du vil lære å kunne differensiere mellom de vanligste plagene man møter på klinikk som ikke krever behandling av annet helsepersonell. Det å kunne komme med gode hypoteser om hvilken potensiell diagnose det kan være for så å kunne gi en passende behandling, veiledning og opptrening til dine pasienter.

Men mer enn å kunne teste og eliminer diagnoser så vil du lære om de kontekstuelle faktorer rundt smerte og alt som kan være med på å påvirke et menneske sin opplevelse av det å leve med smerte.

Du vil få et konkret rammeverk for hvordan klare å jobbe med alt fra akutte til mere langvarige smerter pasienter.

STUDIEOPPSETT
Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne bet mulig kunne stille gode diagnoser av utøvere og klienter.

KUNNSKAP

 • Studenten har kunnskap om smertefysiologi
 • har kunnskap om differensial diagnostikk
 • har kunnskap om de vanligste rygg plagene
 • har kunnskap om de vanligste nakke plagene
 • har kunnskap om de vanligste skulder plagene
 • har kunnskap om de vanligste hofte og kne plagene

(ONLINE VIDEO)

Innen de forskjellige terapi formene så finnes det også mange behandlings modaliteter som for eksempel trykkbølgebehandling. De siste årene så har det kommet mye forskning som har vist at veldig mange modaliteter man tidligere har brukt har liten til ingen effekt derfor er det viktig at man ikke benytter seg av utdaterte behandlinger eller forklaringsmodeller.

Mens enkelte Behandlings modaliteter som terapeutisk ultralyd har vist seg og har ingen effekt så finnes det fortsatt modaliteter som potensielt kan ha en positiv effekt i kombinasjon med trening.

Det å kunne forstå forskjellen på akutte effekter, langvarige effekter potensielle smerter lettende effekter er essensielt når det kommer til valg av behandlings modaliteter.

Du vil også lære modaliteter som det å benytte deg av nåler behandling som også er et omdiskutert tema, men her vil du få presentert hva de potensielle effektene er men også hva forskningen sier. Det å ha et godt klinisk resonnement og forståelse av hva som er biologisk plausibelt og hva litteraturen sier er svært viktig.

STUDIEOPPSETT
Fordelingen vil være cirka 80 % praktisk og 20 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere behandlingen av utøvere og klienter.

KUNNSKAP

 • Studenten har kunnskap om trykkbølgebehandling
 • har kunnskap om dry needling
 • har kunnskap om IMS
 • har kunnskap om TENS
 • har kunnskap om idrettstaping
 • har kunnskap om kinesiotaping
 • har kunnskap om bruken av assistert bløtvevsinstrumenter
 • har kunnskap om støping av såler
 • har kunnskap om massasje pistoler/ maskiner

Studieprogram over 2 semestre

Sertifisert idretts og muskelterapeut (SIMT)

1. Ortopedisk undersøkelse og differensial diagnostikk

2. Manuelle behandlingsteknikker

3. Smertefysiologi og klinisk resonnering

4. Klinisk styrketrening: Medisinsk treningsterapi

5. Dry needling og IMS fysisk og på nett

6. Taping (sports, kinesio og prehab)

7. Klinisk styrketrening: Biomekanikk og øvelsesanalyse

8. Coaching og mental trening

9. Ledd mobiliseringer

10. Behandlingsmodaliteter

11. Funksjonell anatomi og kartlegging (NMFS)

12. Klinisk nevrologi

Student FAQ

Denne utdanningen er for personlige trenere, helsepersonell og andre med relevant utdanning som ønsker å forbedre sine ferdigheter innen muskel- og skjelettbehandling, og bidra til å avlaste det overarbeidede helsevesenet.

Utdanningen varer i et år, fordelt på ti samlinger. Dette gjør at du kan kombinere studiene med jobb eller andre forpliktelser.

Du vil få dyptgående kunnskap om smertefysiologi, diagnostikk, biomekanikk, coaching, behandlingsmodaliteter, øvelsesutvalg og manuelle teknikker. Utdanningen har også et stort fokus på klinisk resonering og praktiske ferdigheter.

Yes, det gjør vi i samarbeid med Svea finans. Du kan velge mellom flere ulike betalingsalternativer som kort, Vipps og nedbetaling helt opptil 5 år.

Ja, vi har en nettportal der du vil få tilgang til alle forelesninger og videoer. Dette gir deg friheten til å lære i ditt eget tempo og på din egen tid.

Med denne utdanningen vil du bli en del av løsningen på et økende problem i samfunnet – muskel- og skjelettproblemer. Du vil ha kunnskap og ferdigheter til å behandle pasienter med mindre alvorlige plager, avlaste helsevesenet og bidra til å redusere antall langtidssykemeldinger.

Utdanningen gir deg en bred forståelse av muskel- og skjelettsystemet, og muligheten til å jobbe hands-on med pasienter. Du vil være i stand til å identifisere og behandle mindre alvorlige patologier, og jobbe sammen med leger og annet helsepersonell for å gi pasientene den beste omsorgen.

Målet med utdanningen er å bli den nye gullstandarden i bransjen for behandling og opptrening av mennesker med muskel- og skjelettproblemer. Vi ønsker å utdanne terapeuter som er rustet til å møte samfunnets behov, og kan gi effektive, skånsomme behandlinger som forebygger langtidssykemeldinger.

Gratis E-bok

En av Norges fremste gründere innenfor PT og fysioterapi deler sine hemmeligheter bak suksessen.

*Ved å trykke på knappen godtar du å motta markedsføring fra NIHI og Muskelklinikken AS